Các bài tập

Các bài tập ngực
thachsanh (webthehinh.com)
Theo bodybuilding.com
GYM Đại Phú
Địa chỉ: 99 Phan Văn Hớn, P.TTN, Q.12, TP.HCM - ĐT: 0987 00 22 74 (A Hòa)
Copyright © 2010 - www.daiphu.net - Design by Hiệp sĩ Đui